Informacje i wniosek o wsparcie

Pobierz plik pdf

FRANCJA- Propozycja zniesienia wolności wyboru w dziedzinie nauczania

2 października 2020 roku Prezydent Francji, Emmanuel Macron, ogłosił swój zamiar zakazania nauczania domowego we Francji począwszy od września 2021 roku.

Obecna sytuacja nauczania domowego

Francuskie rodziny posiadają pełne prawo decydowania o swoich dzieciach i ich nauczaniu. Wolność wyboru sposobu nauczania jest zagwarantowana przez Konstytucje, prawo Jules Ferry z 1882 roku i przez Deklarację Praw Człowieka z 1948 roku.

Ramy prawne nauczania domowego

Nauczanie domowe podlega obecnie kontroli dwóch instytucji:

– Inspekcja każdego dziecka przez Edukacje Narodową, co najmniej raz w roku.

Wizyta kontrolna, której dokonuje maire (odpowiednik burmistrza bądź wójta)

Te dwie kontrole mają na celu upewnienie sie, że każde dziecko rozwija sie w zdrowym otoczeniu i otrzymuje nauczanie dobrej jakości. Jeśli Edukacja Narodowa uzna to nauczanie za niewystarczające, przewiduje sie drugą inspekcje, żeby pozwolić rodzinie na poprawienie sytuacji. Jeżeli również ta druga inspekcja wykaże, że nauczanie jest niedostateczne, rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do szkoły publicznej lub prywatnej.

Prawa rodziców

Obecnie rodzice maja prawo do nauczania domowego, korzystanie z tego prawa nie wymaga żadnego zezwolenia. Wystarczy wysłać oświadczenie o podjęciu nauczania domowego do wyżej wymienionych instytucji.

Emmanuel Macron chce odebrać rodzicom to prawo pod pretekstem ochrony dzieci i państwa przed separatystami, w szczególności przed skrajnymi islamistami. 

Zmiany w prawie w dziedzinie edukacji w ostatnich latach

W wyniku zmiany prawa w 2019 roku, obowiązkiem nauczania zostały objęte we Francji wszystkie dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Wcześniej dotyczyło to dzieci w wieku od 6 do 16 lat. 

Statystyki

Dzieci objęte nauczaniem domowym stanowią niecałe 0,4% francuskich dzieci w wieku szkolnym. Wszystkie osoby, które dokonały zamachów terrorystycznych we Francji uczęszczały do szkoły publicznej.

Obowiązek nauczania dzieci od 3 lat (od 2019 roku) i względy sanitarne związane z COVID 19 doprowadziły do wzrostu liczby dzieci uczących sie w rodzinach w 2020 roku. 

Co to oznacza

Francja, ojczyzna Deklaracji Praw Człowieka (podpisanej w Paryżu w 1948 roku) dawała zawsze obraz kraju demokratycznego, w którym WOLNOŚĆ jest wartością nadrzędna.

Proponowane prawo położy kres wolności wyboru sposobu nauczania we Francji.

Zniesienie wolności ma swoje konsekwencje, nie tylko dla Francji, ale również dla społeczności międzynarodowej. 

Stowarzyszenie Les Enfants d’Abord (LED’A), w polskim tłumaczeniu “Przede wszystkim dzieci”, sprzeciwia sie całkowicie propozycji zakazania nauczania domowego, i apeluje do Państwa o wsparcie w tej walce. 

W jaki sposób pomóc

Pisząc otwarty list do Konsulatu Francji w Państwa kraju, wyrażający wsparcie wobec rodzin, które wybierają nauczanie domowe we Francji i zgłaszając sprzeciw wobec propozycji zakazania wolności wyboru sposobu nauczania we Francji. 

Albo

Publikując artykuł/list otwarty w lokalnej prasie, dając wyraz wsparcia wobec rodzin, której wybierają nauczanie domowe we Francji i zgłaszając sprzeciw wobec propozycji zakazania wolności wyboru sposobu nauczania we Francji. Mogą Państwo również przekazać prasie komunikat prasowy LED’y. 

Albo

Organizując manifestacje dla wsparcia rodzin, które wybierają nauczanie domowe we Francji i zgłaszając sprzeciw wobec propozycji zakazania wolności wyboru sposobu nauczania we Francji.

Pobierz plik pdf

Faire défiler vers le haut